Patapedia
Advertisement

Maski są częścią ekwipunku Herosa w Patapon 2. W Patapon 3 są tylko efektem kosmetycznym.

Patapon 2: Don Chaka

Maski może nosić tylko Hero. Choć można ją zmienić, na filmikach pozostaje już zawsze ta sama (Shuba). Służą jako coś w rodzaju drugiego hełmu dla Herosa i wyróżniają go z armii. Maski noszą też Komupony. Również Dark One, reinkernacja Makotona nosi maskę, zatem moża go uznać za pierwszego Mrocznego Herosa. Maskę miał też generał Gong. Maski można wygrać, jeśli dobrze przejdziemy misję z Battle Egg w Paraget. Z czasem dostajemy coraz mocniejsze maski. Każda maska daje swój unikalny efekt.

Patapon 3

W tej części maski są kosmetyczne. Zgodnie z tym co mówi Srebrny Hoshipon, maski dają Herosowi lub zwyczajnym osobom siłę Uberherosa, lub, jeśli jest to maska zła, daje siłę Mrocznego Herosa, oraz sprawia, iż w noszącą ją osobę wsiąka zło. Ponadto wszystkie maski zabierają pamięć, choć da się ją odzyskać samemu, poprzez mocne przeżycie emocjonalne (np. Krukolcowi wróciła pamięć po zniszczeniu Rzadkiego Przedmiotu, a Nęciłusce, gdy obudziła się w niej miłość do Uberherosa). Maskę nosi jako pierwszy Uberheros. Potem demony oszukały lub najęły siedem osób, przez co narodzili się Mroczni Bohaterowie. Maski kryją też tożsamość. Zatem nawet znajomą osobę w masce można nie rozpoznać.

Maski i jajka

Dodonga

Jajo Dodongi


Tajemnicze jajko, pozwalające walczyć z Dodongą. Zawiera siłę Dameranyana, Jego, Lorda masek i odparcia ognia
  — Tłumaczenie 
Nazwa Opis w grze Właściwości

Obrazek

Meranya

Hero Mask of Halon. Minimal fire protection. If you can't take the heat, stay out of the kitchen!

Maska bohatera Halona. Minimalna obrona przed ogniem. Jeśli nie wytrzymujesz ciepła, odejdź od kuchni!

Mała redukcja obrażeń od ognia Meranya.png
Nameranya

Hero Mask of Halon. Moderate fire protection. You'll definitely see some things begin to smoke.

Maska bohatera Halona. Średnia obrona przed ogniem. Niektóre rzeczy wyglądają na dymiące.

Średnia redukcja obrażeń od ognia Nameranya.png
Dameranya

Hero Mask of Halon. Great fire protection; however, you might singe a hair or two.

Maska bohatera Halona. Doskonała obrona przed ogniem, choć i tak stracisz włos czy dwa.

Duża redukcja obrażeń od ognia Dameranya.png
Dameranyan

Hero Mask of Halon. Maximum fire protection. Keeps Patapons singe-free in any environment.

Maska bohatera Halona. Maksymalna obrona przed ogniem. Trzyma Patapony wolne od obrażeń ognistych.

Maksymalna redukcja obrażeń od ognia Dameranyan.png

Majidonga

Jajo Majidongi


Tajemnicze jajko pozwalające walczyć z Majidongą. Zawiera siłę Citrine, jej Potężny Odstraszacz Ognia.
  — Opis w grze 
Nazwa Opis w grze Właściwości

Obrazek

Shitoto

Hero Mask of Hot Hot Heat. Minimal protection against Patapon combustion by a couple of fire extinguishers.

Maska bohatera gorącego, gorącego gorąca. Minimalna ochrona przeciwko podpaleniu Patapona dzięki paru gaśnicom.

Odporność na zapalenie się +10% Shitoto.png
Shitton

Hero Mask of Hot Hot Heat. Moderate protection against Patapon combustion by a thick layer of Aloe and H2O.

Maska bohatera gorącego, gorącego gorąca. Średnia obrona przeciwko podpaleniu Patapona, dzięki cienkiej warstwie Aloesu i H2O.

Odporność na zapalenie się +30% Shitton.png
Shittoriyo

Hero Mask of Hot Hot Heat. Great protection against Patapon combustion. Fearlessly take on any burning situation.

Maska bohatera gorącego, gorącego gorąca. Wielka obrona przeciwko podpaleniu Patapona. Nieustraszenie przyjmuje każdą gorącą sytuację.

Odporność na zapalenie się +60% Shittoriyo.png
Shittoriine

Hero Mask of Hot Hot Heat. Maximum protection against Patapon combustion. Keep your cool in all environments.

Maska bohatera gorącego, gorącego gorąca. Maksymalna obrona przed podpaleniem Patapona. Bądź opanowany w każdym środowisku.

Odporność na zapalenie się +100% Shittoriine.png

Kacchindonga

Jajo Kacchindongi


Tajemnicze jajko, które prowadzi cię do bitwy z Kacchindongą. To zawiera siłę Kacchikochina, jest on Lordem Mroźnych Wiatrów.
  — Tłumaczenie 
Nazwa Opis w grze Właściwości

Obrazek

Kachichi

Hero Mask of Big Chill. Minimal freezing power; literally stops enemies cold in their tracks.

Maska bohatera Wielkiego Chłodu. Minimalna moc zamrożenia; dosłownie zatrzymuje wrogów chłodem na ich ścieżkach.

Współczynnik zmrożenia +10% Kachichi.png
Kachikochi

Hero Mask of Big Chill. Moderate freezing power; chill all enemies to the bone and then some.

Maska bohatera Wielkiego Chłodu. Średnia moc zamrożenia; zamróź wszystkich wrogów do szpiku kości i jeszcze trochę.

Współczynnik zmrożenia +30% Kachikochi.png
Kachinkon

Hero Mask of Big Chill. Arctic freezing power; chill all enemies to the bones and then some. Icicles of death!

Maska bohatera Wielkiego Chłodu. Arktyczna moc zamrażania; zamróź wszystkich wrogów do szpiku kości i jeszcze trochę. Sople śmierci!

Współczynnik zmrożenia +60% Kachinkon.png
Kacchikochin

Hero Mask of Big Chill. Maximum freezing power; chill all enemies to the bones and then some.

Maska bohatera Wielkiego Chłodu. Maksymalna moc zamrażania; zamróź wszystkich wrogów do szpiku kości i jeszcze trochę.

Współczynnik zmrożenia +100% Kacchikochin.png

Mochichichi

Jajo Mochichichi


Tajemnicze jajko, które prowadzi cię do bitwy z Mochicchichi. To zawiera siłę Gasshingera, jest on dawcą życia.
  — Tłumaczenie 
Nazwa Opis w grze Właściwości

Obrazek

Gashishi

Hero Mask of The Stallion. Its HP boost is minimal. Grants the boldness to take one to the chin with a smile and a wince.

Maska bohatera Ogiera. Jej zwiększenie HP jest minimalne. Daje odwagę do przyjmowania siebie małą ilość ciosów.

HP +50 Gashishi.png
Gasshin

Hero Mask of The Stallion. Its HP boost is moderate. Grants the boldness to endure many enemy blows.

Maska bohatera Ogiera. Jej zwiększenie HP jest umiarkowane. Dodaje odwagi do przyjmowania wielu ciosów wroga.

HP +150 Gasshin.png
Zugashi

Hero Mask of The Stallion. Its HP boost is great. Grats the boldness to endure the greatest of hits. Forward ho!

Maska bohatera Ogiera. Jej zwiększenie HP jest świetne. Daje odwagę do zniesienia najwiękrzych z trafień. Naprzód!

HP +250 Zugashi.png
Gasshingaa

Hero Mask of The Stallion. Its HP boost is phenomenal! Grants the boldness to endure even the most fatal hits.

Maska bohatera Ogiera. Jej zwiększenie HP jest fenomanalne! Dodaje odwagi i pozwala znieść nawet najbardziej śmiertelne ciosy.

HP +400 Gasshingaa.png

Fenicchi

Jajo Fenicchi


Tajemnicze jajko, które prowadzi cię do bitwy z Fenicci. To zawiera siłę Rachiizea, jest to Pan Płomieni i Ognia.
  — Tłumaczenie 
Nazwa Opis w grze Właściwości

Obrazek

Merara

Hero Mask of Napalm. Fire fury will surround your enemies, singeing some and serving up 1st-degree burns to others.

Maska bohatera Napalmu. Ognista furia otoczy twych wrogów, zadając kilka oparzeń pierwszego stopnia.

Współczynnik podpalenia +10% Merara.png
Meracchi

Hero Mask of Napalm. Fire fury will engulf your enemies, dishing out hurt and some 2nd-degree burns. I'm a firestarter!

Maska bohatera Napalmu. Ognista furia pochłonie twych wrogów, serwując ból i oparzenia drugiego stopnia. Jestem piormanem!

Współczynnik podpalenia +30% Meracchi.png
Merachichi

Hero Mask of Napalm. A Great fire fury will engulf every enemy in reach. They'll all be toast -- burnt toast that is!

Maska bohatera Napalmu. Wielka ognista furia pochłonie każdego wroga w zasięgu. Będą spaleni -- spaleni jak tosty, o tak!

Współczynnik podpalenia +60% Merachichi.png
Meraachiize

Hero Mask of Napalm. Crisps all enemies to ashy goodness. Love the smell of Napalm in the morning!

Maska bohatera Napalmu. Sfajcz wszystkich wrogów i zamień ich w popiół. Pokochaj zapach Napalmu o poranku! (jak Chuck Norris!)

Współczynnik podpalenia +100% Meraachiize.png

Centura

Jajo Century


Tajemnicze jajko, które prowadzi cię do bitwy z Centura. To zawiera siłę Sutatano, jest to Pan Na Prosto i Szybko.
  — Tłumaczenie 
Nazwa Opis w grze Właściwości Obrazek
Sutata

Hero Mask of Quick n' Easy. Unleash your speed attacks and teach your foes what it means to be a true warrior.

Maska bohatera Na Prosto i Szybko. Uwolnij swoje szybkie staki i poucz swych wrogów co to znaczy być prawdziwym wojownikiem.

A Hero Mask that enables faster movement. Your quick feet will make sport of enemies.

Maska bohatera pozwalająca na szybsze poruszanie się. Twoja szybka pięta będzie wyzwaniem dla wrogów.

(Opis zależy od wydania gry.)

Małe przyspieszenie przemieszczania się Sutata.png
Suttata

Hero Mask of Quick n' Easy. It grants whirlwind speed during attacks. Strike and move with moderate results.

Maska bohatera Na Prosto i Szybko. Daje szybkość wiru podczas ataków. Uderzaj i ruszaj się ze średnimi skutkami.

A Hero Mask that enables faster movement. Your quick feet will make sport of enemies.

Maska bohatera pozwalająca na szybsze poruszanie się. Unikaj ciosów wroga z szybkością wiru.

(Opis zależy od wydania gry.)

Średnie przyspieszenie przemieszczania się Suttata.png
Sutatattan

Hero Mask of Quick n' Easy. It grants cyclone speed during attacks. Strike and move with great results.

Maska bohatera Na Prosto i Szybko. Daje szybkość cyklonu podczas ataków. Uderzaj i ruszaj się z wielkimi skutkami.

A Hero Mask that enables faster movement. Become the wind itself, to outrun everyone..

Maska bohatera pozwalająca na szybsze poruszanie się. Bądź sam w sobie jak wiatr, by przebiegnąć każdego.

(Opis zależy od wydania gry.)

Duże przyspieszenie przemieszczania się Sutatattan.png
Sutatanooo

Hero Mask of Quick n' Easy. It grants unnatural sonic speed during attacks. Strike and move with fatal results.

Maska bohatera Na Prosto i Szybko. Daje nienaturalną szybkość dzwięku podczas ataków. Uderzaj i ruszaj się z fatalnymi skutkami.

A Hero Mask that enables faster movement. With the speed of Mercury, no one can come close to you.

Maska bohatera pozwalająca na szybsze poruszanie się. Z prędkością Merkurego, nikt nie może być blisko ciebie.

(Opis zależy od wydania gry.)

Maksymalne przyspieszenie przemieszczania się Sutatanooo.png

Darantula

Jajo Darantuli


Tajemnicze jajko, które prowadzi cię do bitwy z Darantulą. To zawiera siłę Shubabassa, jest to Pan tysiąca Ramion.
  — Tłumaczenie 
Nazwa Opis w grze Właściwości Obrazek
Shuba

Hero Mask of Phantom Strike. Grants the power of rapid attack. The hurt will fall like rain, but the damage will be minimal.

Maska bohatera Fantomowego Uderzenia. Daje szybkość nagłego ataku. Uderzenia będą zlatywały jak deszcz, ale obrażenia będą minimalne.

Prędkość ataku x19/20 Shuba.png
Shubaba

Hero Mask of Phantom Strike. Grants the power to attack with great speed. Moderate damage to those too slow to avoid the hit.

Maska bohatera Fantomowego Uderzenia. Daje wspaniałą szybkość ataku. Średnie obrażenia dla tych, którzy są zbyt wolni by uniknąć ciosu.

Prędkość ataku x4/5 Shubaba.png
Shubabiya

Hero Mask of Phantom Strike. Grants the power to attack with animal-like speed. Great damage befalls on all those poor souls.

Maska bohatera Fantomowego Uderzenia. Daje zwierzęcą szybkość ataku. Wielkie obrażenia zlecą na te biedne duszyczki.

Prędkość ataku x1/2 Shubabiya.png
Shubabassa

Hero Mask of Phantom Strike. Grants the power to attack at fatal eye-blurring speed. Foes won't know what hit them!

Maska bohatera Fantomowego Uderzenia. Daje moc atakowania z szybkością wypalającą oczy. Wrogowie nie będą wiedzieli, co ich uderza!

Prędkość ataku x1/5 Shubabassa.png

Goruru

Jajo Goruru


Tajemnicze jajko, które prowadzi cię do bitwy z Goruru. To zawiera siłę Kakkokinga, jest to Pan Tarczy i Ochrony.
  — Tłumaczenie 
Nazwa Opis w grze Właściwości Obrazek
Kakin

Hero Mask of Deflection. Enemy's attacks will not hurt you... much. What doesn't kill you makes you stronger!

Maska bohatera Deflekcji. Ataki wrogów nie będą cię krzywdziły...zbyt mocno. Co cie nie zabije, to cie tylko wzmocni!

Mała obrona Kakin.png
Kakikoki

Hero Mask of Deflection. Damper some of the enemy's attacks. You'll bleed, but in war, that's inevitable. FIGHT ON!

Maska bohatera Deflekcji. Stłum nieco wrogich ataków. Będziesz krwawił, ale na wojnie nie robi to zbytniej różnicy. WALCZ.

Średnia obrona Kakikoki.png
Kakkinko

Hero Mask of Deflection. Damper most of the enemy's attacks. You're an iron battle horse. March forward!

Maska bohatera Deflekcji. Stłum większość wrogich ataków. Jesteś żelaznym koniem bitewnym. Naprzód marsz!

Duża obrona Kakkinko.png
Kakkokingu

Hero Mask of Deflection. Damper any enemy attack to zero! An unparalleled defense force. Fear nothing, destroy all.

Maska bohatera Deflekcji. Stłum każdy wrogi atak do zera! Niezrównana siła defensywna. Nie bój się niczego, zniscz ich wszystkich.

Maksymalna obrona Kakkokingu.png

Garuru

Jajo Garuru


Tajemnicze jajko, które prowadzi cię do bitwy z Garuru. To zawiera siłę Gochigac, jest to Pan Siły.
  — Tłumaczenie 
Nazwa Opis w grze Właściwości Obrazek
Gochichi

Hero Mask of Brute Strength. With every blow the enemy will learn of your power! It has minimal damage, but keep at it!

Maska bohatera Brutalnej Siły. Wróg pozna twoją siłę wraz z każdym ciosem! Ma minimalne obrażenia, ale to już coś!

Siła ataku +2-6 Gochichi.png
Gocchin

Hero Mask of Brute Strength. Each blow tests the enemy's determination. Moderate damage slowly chips away at their spirit.

Maska bohatera Brutalnej Siły. Każde uderzenie sprawdza determinacje wroga. Średnie obrażenia powoli wbijają się w ich duszę.

Siła ataku +6-8 Gocchin.png
Gocchinko

Hero Mask of Brute Strength. Each blow will make the enemy troops cry for their mommies.

Maska bohatera Brutalnej Siły. Każde uderzenie sprawi że wrogie pionki będą płakały do swych mamusi.

Siła ataku +12-36 Gocchinko.png
Gochigachidesu

Hero Mask of Brute Strength. Every blow will be a fatal one. Demoralize the enemy with a single strike!

Maska bohatera Brutalnej Siły. Każde uderzenie będzie śmiertelne. Zdemoralizuj wroga pojedyńczym ciosem!

Siła ataku +20-60 Gochigachidesu.png

Gaeen

Jajo Gaeena


Tajemnicze jajko, które prowadzi cię do bitwy z Gaeen. To zawiera siłę Doshirittan, jest to Pan Przeciwwag.
  — Tłumaczenie 
Nazwa Opis w grze Właściwości Obrazek
Doshishi

Hero Mask of Immobility. Improves standard defensive positioning. Brush off any light attack.

Maska bohatera Bezruchu. Usprawnia standardową pozycję defensywną. Spław każdy lekki atak.

Mała ochrona przed odrzutem Doshishi.png
Dosshiri

Hero Mask of Immobility. Maintain offensive positioning some of the time. Enemies can apply moderate force on push back.

Maska bohatera Bezruchu. Utrzymaj ofensywną pozycję na jakiś czas. Wrogowie mogą włożyć średnią siłę w odpychanie.

Średnia ochrona przed odrzutem Dosshiri.png
Zundoshiri

Hero Mask of Immobility. Maintain offensive positioning most of the time. Enemies can apply minimal force on push back.

Maska bohatera Bezruchu. Pozostawaj w ofensywnej pozycji przez większość czasu. Wrogowie mogą włożyć minimalną siłę w odpychanie.

Duża ochrona przed odrzutem Zundoshiri.png
Doshirittan

Hero Mask of Immobility. Maintain offensive positioning at all times. You're a brick house

Maska bohatera Bezruchu. Zachowywuj ofensywna pozycję przez cały czas. Jesteś ceglanym domem.

Maksymalna ochrona przed odrzutem Doshirittan.png

Dogaeen

Jajo Dogaeena


Tajemnicze jajko, które prowadzi cię do bitwy z Dogaeenem. To zawiera siłę Ototodokko, jest to Centaur Mówiący szeptem.
  — Tłumaczenie 
Nazwa Opis w grze Właściwości Obrazek
Ototo

Hero Mask of the Mule Kick. Minimum knockback power. It won't clear the field, but they'll thick twice about wearing a jockstrap.

Maska bohatera Kopa Muła. Minimalna siła odrzutu. Nie oczyści pola bitwy, ale pomyślą dwa razy o noszeniu elastycznego pasa.

Siła odrzutu+10% Ototo.png
Ottoto

Hero Mask of the Mule Kick. Moderate knockback power. Enemies will recover from the hit a bit dazed (and sans-teeth)!

Maska bohatera Kopa Muła. Średnia siła odrzutu. Wrogowie podniosą się po otrzymaniu ciosu nieco skołowani (i z powybijanymi zębami)!

Siła odrzutu+30% Ottoto.png
Ottototo

Hero Mask of the Mule Kick. Amazing knockback power! Even future generations will be affected by its brute strength!

Maska bohatera Kopa Muła. Niesamowita siła odrzutu! Nawet następne generacje będą pod efektem jej (maski) brutalnej siły!

Siła odrzutu+60% Ottototo.png
Ototodokko

Hero Mask of the Mule Kick. Fatal knockback power! Even their ancestors will feel the pain once you strike.

Maska bohatera Kopa Muła. Śmiertelna siła odrzutu! Nawet ich przodkowie będą ubolewać gdy zadasz cios.

Siła odrzutu+100% Ototodokko.png

Manboth

Jajo Manbotha


A mysterious egg that leads you to a battle with Manboth. It grants Nonbrussa's powers, he, Lord of Eternal Ice.
  — Opis w grze 
Nazwa Opis w grze Właściwości Obrazek
Nonburu

Hero Mask of Freezer Burn. Minimal guard against frost bite. Seals in the cold of fresh snow.

Maska bohatera Zamrożonego Płomienia. Minimalna ochrona przed mrozem. Uszczelnia luki przed zimnem świeżego śniegu.

Mała redukcja obrażeń od lodu Nonburu.png
Nonbururu

Hero Mask of Freezer Burn. Moderate guard against frost bite. Seals in the cold of mountain peaks.

Maska bohatera Zamrożonego Płomienia. Średnia ochrona przed mrozem. Uszczelnia luki przed zimnem górskiego szczytu.

Średnia redukcja obrażeń od lodu Nonbururu.png
Nonnooburu

Hero Mask of Freezer Burn. Great guard against frost bite. Seals in the cold of eternal glaciers.

Maska bohatera Zamrożonego Płomienia. Wspaniała ochrona przed mrozem. Uszczelnia luki przed zimnem wiecznych zamieci.

Duża redukcja obrażeń od lodu Nonnooburu.png
Nonburussa

Hero Mask of Freezer Burn. Maximum guard against frost bite. Happy, warm thoughts will always prevail.

Maska bohatera Zamrożonego Płomienia. Maksymalna ochrona przed mrozem. Szczęśliwie, ciepłe myśli zawsze przychodzą na myśl pierwsze.

Maksymalna redukcja obrażeń od lodu

Nonburussa.png

Manboroth

Jajo Manborotha


Tajemnicze jajko, które prowadzi cię do bitwy z Manboroth. To Zawiera siłę Popopokana, jest to Pan Wiosennych Wiatrów.
  — Tłumaczenie 
Nazwa Opis w grze Właściwości Obrazek
Popoka

Hero Mask of Yishtin. Minimal protection against freezing to death. Keeps you warm like a mug of hot cocoa.

Maska bohatera Yishtina. Minimalna ochrona przed zamarznięciem na śmierć. Ogrzewa cię jak kubek gorącego kakałka.

Odporność na zamarznięcie +10% Popoka.png
Pokapoka

Hero Mask of Yishtin. Moderate protection against freezing to death. Keeps you warm like long underwear.

Maska bohatera Yishtina. Średnia ochrona przed zamarznięciem na śmierć. Ogrzewa cię jak długi podkoszulek.

Odporność na zamarznięcie +40% Pokapoka.png
Popopokka

Hero Mask of Yishtin. Great protection against freezing to death. Keeps you warm like a faux fur parka.

Maska bohatera Yishtina. Minimalna ochrona przed zamarznięciem na śmierć. Ogrzewa cię jak futrzasta parka (taka kurtka jaką ma Kenny z South Parka).

Odporność na zamarznięcie +60% Popopokka.png
Poppkaana

Hero Mask of Yishtin. Maximum protection against freezing to death. Keeps you cozy even at 0 kelvin'.

Maska bohatera Yishtina. Maksymalna ochrona przed zamarznięciem na śmierć. Sprawia że jest ci ciepło nawet przy 0º kelwina (zerze absolutnym).

Odporność na zamarznięcie +100% Poppkaana.png

Zaknel

Jajo Zaknela


Tajemnicze jajko, które prowadzi cię do bitwy z Zaknelem. To zawiera siłę Babyobyon, jest to Pan Nimf i Wiosen.
  — Tłumaczenie 
Nazwa Opis w grze Właściwości Obrazek
Biyoyo

Hero Mask of Protection. Minimal improvement on stagger during enemy attacks. Be brave, Patapons! Take it like Pata-men!

Maska bohatera Ochrony. Minimalne wsparcie przy przewróceniu podczas wrogich ataków. Bądźcie dzielne, Patapony! Przyjmijcie to jak Pata-men!

Mała ochrona przed przewróceniem Biyoyo.png
Biyoyon

Hero Mask of Protection. Moderately reduces stagger during enemy attacks. Duck, hit, duck, hit!

Maska bohatera Ochrony. Średnio zmniejsza efekt przewrócenia podczas wrogich ataków. Ukryć się, uderzyć, ukryć, uderzyć!

Średnia ochrona przed przewróceniem Biyoyon.png
Byororon

Hero Mask of Protection. Greatly reduces stagger during enemy attacks. Dance like a butterfly, sting like a bee.

Maska bohatera Ochrony. Świetnie zmniejsza efekt przewrócenia podczas wrogich ataków. Tańcz jak motyl, żądl jak pszczoła.

Duża ochrona przed przewróceniem Byororon.png
Babyobyon

Hero Mask of Protection. Nullify any stagger during enemy attacks.

Maska bohatera Ochrony. Całkowicie obniża efekt przewrócenia podczas wrogich ataków.

Maksymalna ochrona przed przewróceniem Babyobyon.png

Dokaknel

Jajo Dokaknela


Tajemnicze jajko, które prowadzi cię do bitwy z Dokaknelem. To zawiera siłę Grarander, jest to Pan Żelaznych Młotków.
  — Tłumaczenie 
Nazwa Opis w grze Właściwości Obrazek
Gurara

A Hero Mask that lets you stagger enemies. Its stagger rate is low. Send enemies into a daze'.

Maska bohatera która pozwala ci przewrócić wrogów. Jej siła przewracania jest niska. Ogłusz przeciwników.

Współczynnik przewracania +10% Gurara.png
Guraran

A Hero Mask that lets you stagger enemies. Its stagger rate is medium. Send enemies staggering on their feet.

Maska bohatera która pozwala ci przewrócić wrogów. Jej siła przewracania jest średnia. Spraw, by przeciwnicy potykwali się o własne stopy.

Współczynnik przewracania +30%
Guraran.png
Guranguran

A Hero Mask that lets you stagger enemies. Its stagger rate is high. Put enemies on the verge of fainting.

Maska bohatera która pozwala ci przewrócić wrogów. Jej siła przewracania jest wysoka. Umieść przeciwników na granicy omdlenia.

Współczynnik przewracania +60% Guranguran.png
Gurarandaa

A Hero Mask that lets you stagger enemies. Its stagger rate is very high. Strike the enemy with maximum power.

Maska bohatera która pozwala ci przewrócić wrogów. Jej siła przewracania jest bardzo wysoka. Uderz przeciwnika z maksymalną siłą.

Współczynnik przewracania +100% Gurarandaa.png

Shookle

Jajo Shookle


Tajemnicze jajko, które prowadzi cię do bitwy ze Shookle. To zawiera siłę Jiririntan, jest to Pan Bezsenności.
  — Tłumaczenie 
Nazwa Opis w grze Właściwości Obrazek
Jirin

Hero Mask of The RedEye. Minimal jolt of energy--- better drink more coffee and don't hit the snooze.

Maska bohatera CzerwonegoOka. Minimalny zastrzyk energii --- lepiej wypij więcej kawy i nie "uderz w kimono".

Ochrona przed zaśnięciem +10% Jirin.png
Jiririn

Hero Mask of The RedEye. Moderate jolt of energy thanks to Mr. Rooster's crow: WAKE UP!

Maska bohatera CzerwonegoOka. Średni zastrzyk energii dzięki wronie pana Roostera: WSTAWAJ!

Ochrona przed zaśnięciem +30% Jiririn.png
Jinjirin

Hero Mask of The RedEye. Great jolt of energy to keep you awake via horns and sirens: WAAAAAAAA!

Maska bohatera CzerwonegoOka. Wielki zastrzyk energii by utrzymać cię na nogach przy pomocy rogów i syren: WAAAAAAAA!

Ochrona przed zaśnięciem +60% Jinjirin.png
Jiririntan

Hero Mask of The RedEye. Maximum jolt of energy to keep you awake. You'll sleep when you are dead.

Maska bohatera CzerwonegoOka. Maksymalny zastrzyk energii by utrzymać cię na nogach. Będziesz spał jak będziesz martwy.

Ochrona przed zaśnięciem +100% Jiririntan.png

Shooshookle

Jajo Shooshookle


Tajemnicze jajko, które prowadzi cię do bitwy ze Shooshookle. To zwiera siłę Nekororinyo, jest to Pan Snów.
  — Tłumaczenie 
Nazwa Opis w grze Właściwości Obrazek
Nekoro

Hero Mask of Ovis Aries. Knock your enemies into a cat nap. A very light sleep easily disturbed by a single snore.

Maska bohatera Ovis Aries. Spraw by twoi przeciwnicy zapadli w drzemkę. Lekki sen łatwo zakłócony przez pojedyńcze chrapnięcie.

Siła usypiania +10% Nekoro.png
Nenkoro

Hero Mask of Ovis Aries. Knock your enemies into a spanish siesta. Thier sleep will be short and sweet.

Maska bohatera Ovis Aries. Spraw by twoi przeciwnicy zapadli w hiszpańską siestę. Ich sen będzie krótki i słodki.

Siła usypiania +30% Nenkoro.png
Nenkorori

Hero Mask of Ovis Aries. Knock your enemies into a horrible nightmarish slumber. Their sleep is long and uneasy.

Maska bohatera Ovis Aries. Spraw by twoi przeciwnicy zapadli w koszmarną udrękę. Ich sen będzie długi i nerwowy.

Siła usypiania +60% Nenkorori.png
Nekororinyo

Hero Mask of Ovis Aries. Knock your enemies into an eternal slumber. They'll be counting sheep for eons.

Maska bohatera Ovis Aries. Spraw by twoi przeciwnicy zapadli w wieczny sen. Będą liczyli owieczki przez eony.

Siła usypiania +100% Nekororinyo.png

Kanogias

Jajo Kanogiasa


Tajemnicze jajko, które prowadzi cię do bitwy z Kanogiasem. To zawiera siłę Kachinkocchi, jest to Pan Świętej Ochrony.
  — Tłumaczenie 
Nazwa Opis w grze Właściwości Obrazek
Kachiko

Hero Mask of Ultra Defense. Minimal defense against damage; attack speed minimally affected.

Maska bohatera Ultra Obrony. Minimalna ochrona przed obrażeniami; szybkość ataku minimalnie naruszona.

Małą redukcja wszystkich obrażeń, Prędkość ataku x1.1 Kachiko.png
Kachikochi

Hero Mask of Ultra Defense. Moderate defense against damage; attack speed minimally affected.

Maska bohatera Ultra Obrony. Średnia ochrona przed obrażeniami; szybkość ataku minimalnie naruszona.

Średnia redukcja wszystkich obrażeń, Prędkość ataku x1.2 Kachikochi_S.png
Kacchinko

Hero Mask of Ultra Defense. Great defense against damage; attack speed minimally affected.

Maska bohatera Ultra Obrony. Świetna ochrona przed obrażeniami; szybkość ataku minimalnie naruszona.

Duża redukcja wszystkich obrażeń, Prędkość ataku x1.3 Kacchinko.png
Kachinkocchi

Hero Mask of Ultra Defense. Maximum defense against all damage; attack speed minimally affected.

Maska bohatera Ultra Obrony. Maksymalna ochrona przed wszelkimi obrażeniami; szybkość ataku minimalnie naruszona.

Maksymalna redukcja wszystkich obrażeń, Prędkość ataku x1.4 Kachinkocchin.png

Ganodias

Jajo Ganodiasa


Tajemnicze jajko, które prowadzi cię do bitwy z Ganodiasem. To zawiera siłę Zubizubabaya, jest to Pan Demonów.
  — Tłumaczenie 
Nazwa Opis w grze Właściwości Obrazek
Zubaba

Hero Mask of Destruction. Minimally boosts attack power and speed. Lower defense skills.

Maska bohatera Destrukcji. Minimalnie zwiększa siłę i szybkość ataku. Mniejsze umiejętności obronne.

Siła ataku +1-3, Prędkość ataku x19/20, Dodatkowe obrażenia Zubaba.png
Zubizuba

Hero Mask of Destruction. Moderately boosts attack power and speed. Lowers defense skills.

Maska bohatera Destrukcji. Średnio zwiększa siłę i szybkość ataku. Zmniejsza umiejętności obronne.

Siła ataku +3-9, Prędkość ataku x4/5, Dodatkowe obrażenia Zubizuba.png
Zunzubiba

Hero Mask of Destruction. Critically boosts attack power and speed. Lowers defense skills.

Maska bohatera Destrukcji. Krytycznie zwiększa siłę i szybkość ataku. Zmniejsza umiejętności obronne.

Siła ataku +6-18, Prędkość ataku x1/2, Dodatkowe obrażenia Zunzubiba.png
Zubizubabaya

Hero Mask of Destruction. Fatally boosts attack power and speed. Lowers defense skills.

Maska bohatera Destrukcji. Fatalnie zwiększa siłę i szybkość ataku. Zmniejsza umiejętności obronne.

Siła ataku +10-30, Prędkość ataku x1/5, Dodatkowe obrażenia Zubizubabaya.png

Ciokina

Jajo Ciokinii


Tajemnicze jajko, które prowadzi cię do bitwy z Ciokina. To zawiera siłę Hirarinmaru, jest to Pan Mądrości i Spostrzeżenia.
  — Tłumaczenie 
Nazwa Opis w grze Właściwości Obrazek
Hirara

Hero Mask of Stone Chins. Increased stamina against critical hits. You'll take a beating and keep on ticking!

Maska bohatera Kamiennych Podbródków. Zwiększa wytrzymałość na ciosy krytyczne. Dostanie ci się i masz się trzymać!

Mała odporność na uderzenia krytyczne Hirara.png
Hirarin

Hero Mask of Stone Chins. Take critical hits like Pata-men! You'll be dazed, but regaining your footing will be fast and easy.

Maska bohatera Kamiennych Podbródków. Przyjmuj na siebię kryty jak Pata-men! Będziesz nieco skołowany, ale łatwo i szybko się podniesiesz.

Średnia odporność na uderzenia krytyczne Hirarin.png
Hiraratto

Hero Mask of Stone Chins. Absorb almost all critical hits. Some critical hits will stun you, but not by much.

Maska bohatera Kamiennych Podbródków. Pochłoń prawie wszystkie ciosy krytyczne. Niektóre krytyki potrząsną tobą, ale niezbyt mocno.

Duża odporność na uderzenia krytyczne Hiraratto.png
Hirarinmaru

Hero Mask of Stone Chins. Absorb all critical hits and keep on fighting! You're almost invincible!

Maska bohatera Kamiennych Podbródków. Pochłoń wszystkie krytyki i walcz dalej! Jesteś prawie niezniszczalny!

Maksymalna odporność na uderzenia krytyczne Hirarinmaru.png

Cioking

Jajo Ciokinga


Tajemnicze jajko, które prowadzi cię do bitwy z Ciokingiem. To zawiera siłę Dopishana, jest to Pan Strzelców Wyborowych.
  — Tłumaczenie 
Nazwa Opis w grze Właściwości Obrazek
Bishiri

Hero Mask of Bollockshot. Strike the enemy's weak spot with minimum results. A single blow will cause mild damage.

Maska bohatera Bollockshota. Ździel wroga w czułe miejsce z minimalnymi skutkami. Pojedyńcze uderzenie zada pomniejsze obrażenia.

Współczynnik uderzenia krytycznego +10% Bishiri.png
Bisharin

Hero Mask of Bollockshot. Strike the enemy's weak spot with moderate results. A single blow will cause some damage.

Maska bohatera Bollockshota. Ździel wroga w czułe miejsce ze średnimi skutkami. Pojedyńcze uderzenie zada trochę obrażeń.

Współczynnik uderzenia krytycznego +30% Bisharin.png
Donpisha

Hero Mask of Bollockshot. Strike the enemy's weak spot with amazing results. A single blow will cause great damage.

Maska bohatera Bollockshota. Ździel wroga w czułe miejsce ze wspaniałymi skutkami. Pojedyńcze uderzenie zada wielkie obrażenia.

Współczynnik uderzenia krytycznego +60% Donpisha.png
Dopishana

Hero Mask of Bollockshot. Strike the enemy's weak spot with fatal results. A single blow will cause incredible damage.

Maska bohatera Bollockshota. Ździel wroga w czułe miejsce z śmiertelnymi skutkami. Pojedyńcze uderzenie zada niewiarygodne obrażenia.

Współczynnik uderzenia krytycznego +100% Dopishana.png

Dettankarmen

Jajo Dettankarmena


Tajemnicze jajko, które prowadzi cię do bitwy z Dettankarmenem. To zawiera siłę Zuddongyu, jest to Pan Rozjuszonych Byków.
  — Tłumaczenie 
Nazwa Opis w grze Właściwości Obrazek
Dogyuun

Mogyun Hero Mask of Turbo Strength. Minimal boost to attack, HP, and stagger. Slow attack.

Maska Mogyuna bohatera Turbo Siły. Minimalne zwiększenie ataku, HP i przewrócenia. Powolne ataki.

HP +40, Siła ataku +0-30, Prędkość ataku x1.1, Współczynnik przewracania +10%, Spowolnienie ruchów Dogyuun.png
Dongyugyu

Mogyun Hero Mask of Turbo Strength. Moderate boost to attack, HP, and stagger; minimal damage reduction. Slow attack.

Maska Mogyuna bohatera Turbo Siły. Średnie zwiększenie ataku, HP i przewrócenia; minimalna redukcja otrzymywanych obrażeń. Powolne ataki.

HP +80, Siła ataku +0-60, Prędkość ataku x1.2, Współczynnik przewracania +20%, Spowolnienie ruchów Dongyugyu.png
Dodongyuu

Mogyun Hero Mask of Turbo Strength. Critical boost to attack, HP, and stagger; minimal damage reduction. Slow attack.

Maska Mogyuna bohatera Turbo Siły. Krytyczne zwiększenie ataku, HP i przewrócenia; minimalna redukcja otrzymywanych obrażeń. Powolne ataki.

HP +160, Siła ataku +0-120, Prędkość ataku x1.3, Współczynnik przewracania +40%, Spowolnienie ruchów Dodongyuu.png
Zuddongyu

Mogyun Hero Mask of Turbo Strength. Fatal boost to attack, HP, and stagger; moderate damage reduction. Slow attack.

Maska Mogyuna bohatera Turbo Siły. Fatalne zwiększenie ataku, HP i przewrócenia; średnia redukcja otrzymywanych obrażeń. Powolne ataki.

HP +320, Siła ataku +0-240, Prędkość ataku x1.4, Współczynnik przewracania +80%, Spowolnienie ruchów Zuddongyu.png

Zuttankarmen

Jajo Zuttankarmena


Tajemnicze jajko, które prowadzi cię do bitwy z Zuttankarmenem. To zawiera siłę Basarana, jest to mistrz Zabójców Nieba.
  — Tłumaczenie 
Nazwa Opis w grze Właściwości Obrazek
Subasara

Basara Hero Mask of Turbo Strength. Minimal attack speed and power; critical rate boost is meh.

Maska Basary bohatera Turbo Siły. Minimalne zwiększenie ataku; szansa na ciosy krytyczne jest meh.

HP +10, Siła ataku +1-3, Prędkość ataku x 0.9, Współczynnik ciosów krytycznych +20% Subasara.png
Rabasara

Basara Hero Mask of Turbo Strength. Moderate attack speed and power; critical rate boost is somewhat.

Maska Basary bohatera Turbo Siły. Średnie zwiększenie ataku; szansa na ciosy krytyczne jakaś tam jest.

HP +20, Siła ataku +3-9, Prędkość ataku x0.8, Współczynnik ciosów krytycznych +40% Rabasara.png
Rabarassa

Basara Hero Mask of Turbo Strength. Critical attack speed and power; critical rate boost is significantly.

Maska Basary bohatera Turbo Siły. Krytyczne zwiększenie ataku; szansa na ciosy krytyczne jest zaskakująca.

HP +40, Siła ataku +6-18, Prędkość ataku x0.7, Współczynnik ciosów krytycznych +80% Rabarassa.png
Rabasarana

Basara Hero Mask of Turbo Strength. Fatal attack speed and power; critical rate boost is significantly.

Maska Basary bohatera Turbo Siły. Fatalne zwiększenie ataku; szansa na ciosy krytyczne jest ogromna.

HP +80, Siła ataku +10-30, Prędkość ataku x0.6, Współczynnik ciosów krytycznych +160% Rabasarana.png

Pharamatara

Jajo Pharamatary


Tajemnicze jajko, które prowadzi cię do bitwy z Pharamatara. Zawiera to wszystko z wyposażenia Pataporon.
  — Tłumaczenie 
Nazwa Opis w grze Właściwości Obrazek
Babiri

Hero Mask of AC/DC. Minimal defense against electric attacks. Seals the power of a thunderous mountain.

Maska bohatera AC/DC. Minimalna ochrona przed atakami elektrycznymi. Przyjmij na siebie moc burzliwej góry.

Mała redukcja obrażeń od błyskawic Babiri.png
Babirira

Hero Mask of AC/DC. Moderate defense against electric attacks. Seals the power of rumbling thunder.

Maska bohatera AC/DC. Średnia ochrona przed atakami elektrycznymi. Przyjmij na siebie moc łomoczącego pioruna.

Średnia redukcja obrażeń od błyskawic Babirira.png
Babiriino

Hero Mask of AC/DC. Great defense against electric attacks. Seals the power of a lightning strike.

Maska bohatera AC/DC. Wielka ochrona przed atakami elektrycznymi. Przyjmij na siebie moc ataku błyskawicami.

Duża redukcja obrażeń od błyskawic Babiriino.png
Babinonnon

Hero Mask of AC/DC. Maximum defense against all electric attacks. Nothing will shock you.

Maska bohatera AC/DC. Maksymalna ochrona przed atakami elektrycznymi. Nic cie nie porazi.

Maksymalna redukcja obrażeń od błyskawic Babinonnon.png

Karmen Gate

Jajko bramy Karmenów


Tajemnicze jajko, które prowadzi cię do bitwy rozpaczy przy Karmenach na bramie zamkowej. To zawiera ogromną moc potężnego Mutarona.
  — Tłumaczenie 
Nazwa Opis w grze Właściwości Obrazek
Myuu

Hero Mask of Balanced Strength and Defense. Minimal boost to HP, attack, critical, and stagger resistance.

Maska bohatera Zbalansowanej Siły i Obrony. Minimalne zwiększenie HP, ataku, krytyka i odporności na przewrócenie.

HP +30, Siła ataku +0-3, Współczynnik uderzenia krytycznego +5%, Współczynnik przewracania+5% Myuu.png
Myuuto

Hero Mask of Balanced Strength and Defense. Moderate boost to HP, attack, critical, and stagger resistance.

Maska bohatera Zbalansowanej Siły i Obrony. Średnie zwiększenie HP, ataku, krytyka i odporności na przewrócenie.

HP +60, Siła ataku +0-6, Współczynnik uderzenia krytycznego +10%, Współczynnik przewracania +10% Myuuto.png
Myuutan

Hero Mask of Balanced Strength and Defense. Critical boost to HP, attack, critical, and stagger resistance.

Maska bohatera Zbalansowanej Siły i Obrony. Krytyczne zwiększenie HP, ataku, krytyka i odporności na przewrócenie.

HP +120, Siła ataku +0-12, Współczynnik uderzenia krytycznego +20%, Współczynnik przewracania +20% Myuutan.png
Myuutaron

Hero Mask of Balanced Strength and Defense. Fatal boost to HP, attack, critical, and stagger resistance.

Maska bohatera Zbalansowanej Siły i Obrony. Śmiertelne zwiększenie HP, ataku, krytyka i odporności na przewrócenie.

HP +240, Siła ataku +0-26, Współczynnik uderzenia krytycznego +40%, Współczynnik przewracania +40% Myuutaron.png

Ciekawostka:

Bohater Kibapon z Rareponem Pyokoran (Pyopyo poziomu 10) z maską Sutanooo podczas Hero Moda może przebiegać przez przeszkody.

Wielkie podziękowania dla RainbowaTerrazone za przetłumaczenie 3/4 całego tego łajna!

Advertisement