Patapedia

I grabbed Aqua’s cheeks with both hands, my face was still ruminating on the condition of our most regular regulars, sir, I fully expect that the high-and-mighty ruler of a convincing reason.

CZYTAJ WIĘCEJ

Patapedia
Advertisement

Tryb bohatera jest to specjalna umiejętność, możliwa do używania jedynie przez bohaterów. Można jej użyć jedynie podczas trwania Szału.

Opis[]

Tryb bohatera widziany jest jedynie w Patapon 2 i Patapon 3, ponieważ tylko w tych grach są bohaterowie. Działanie trybu bohatera może być różne w zależności od klasy i broni bohatera. Może on mieć charakter atakujący, obronny lub wspomagający sojuszników.

Działanie trybu bohatera różni się też między grami i poziomami trudności:

Patapon 2[]

Bohater może wejść w Tryb bohatera, gdy podczas szału zostanie zagrany w idealny sposób jeden z rytmów przypisanych do bohatera na poziomie Łatwym i Normalnym lub trzy idealne rytmy (niekoniecznie trzy z rzędu) na poziomie Trudnym. Dodatkowo tolerancja na niedokładne zagranie rytmu jest tym mniejsza im wyższy jest poziom trudności.

Tryb bohatera kończy się po dwukrotnym niedokładnym zagraniu rytmu albo użyciu rytmu PataPata (poziom Normalny i Trudny) lub jednokrotnym (poziom Łatwy). Jednak Tryb bohatera musi trwać minimum 2 rytmy, nawet jeśli wcześniej stracimy szał.

W Paraget Tryb bohatera działa zawsze tak, jak na poziomie trudności Normalnym.

Patapon 3[]

Każdy bohater ma przypisany konkretny rytm lub dwa rytmy zagrane po sobie, które powodują jego wejście w tryb bohatera. Rytm ten (lub ostatni z dwóch rytmów) muszą być zagrane w idealny sposób podczas trwania szału.

Tryb bohatera kończy się natychmiast po utracie szału lub zagraniem innego rytmu niż ten, który pozwala podtrzymać Tryb bohatera. Może też zakończyć się po dwukrotnym niedokładnym zagraniu rytmu lub użyciu rytmu PataPata.

Lista Trybów bohatera[]

Dokładny przebieg trybu bohatera zależy od jego klasy

Patapon 2[]

Yaripon emblem.png

Yaripon[]

Yaripon podczas Trybu bohatera rzuca włócznią pod kątem w górę. Włócznia zaczyna świecić na zielono, a następnie spada w dół i przy spotkaniu z ziemią lub jednym z przeciwników wybucha zielonym gazem zadającym dodatkowe obrażenia na dużym terenie.

Tatepon emblem.png

Tatepon[]

Podczas trwania Trybu bohatera, Heros Tatepon nie atakuje, tylko wyciąga swoją tarczę do przodu. Tarcza ta ma wtedy magiczną zdolność do obrony całej armii od jakichkolwiek obrażeń lub efektów statusu. Nie chroni ona jednak od zostania zjedzonym przez Bossów.

Yumipon emblem.png

Yumipon[]

Yumipon w Trybie bohatera strzela złotymi strzałami, które zadają zwiększone obrażenia oraz przenikają przez przeszkody, przez co mogą trafić więcej przeciwników za jednym razem. Im dłużej trwa Tryb bohatera, tym strzały stają się większe i zadają wyższe obrażenia.

Kibapon emblem.png

Kibapon[]

Kibapon, po chwilowym przygotowaniu (jak przy rytmie PonChaka), zaczyna szarżować przed siebie na przeciwników. Podczas szarży wytwarza falę uderzeniową w postaci piorunów, które zbiegają się przed końcówką jego broni. Atak ten zadaje w krótkim czasie wysokie obrażenia, jednak Heros jest wtedy także bardzo narażony na otrzymanie obrażeń.

Dekapon emblem.png

Dekapon[]

W trybie bohatera Dekapon kręci swoim młotem dokoła siebie i naciera na wrogą armię, powodując duże odrzucenie oraz zachwianie. Jest to jeden z najbardziej niszczycielskich ataków Pataponów. Dzięki temu Dekapon jest jednym z najbardziej niebezpiecznych bohaterów w Patapon 2.

Megapon emblem.png

Megapon[]

Heros Megapon podczas trybu bohatera atakuje w sposób bardzo podobny do tego jak atakuje zwykły Megapon bez szału, jednak zadawane przezeń obrażenia są o wiele większe. Bardzo ważne jest, aby podczas ataku sprzyjał nam wiatr, gdyż inaczej zasięg ataku będzie niewielki. Warto w tym celu używać cudu wiatru lub burzy.

Toripon emblem.png

Toripon[]

Podczas Trybu Bohatera Toripon podlatuje do przeciwników, robi obrót, rzucając w tym czasie trzema naładowanymi energią harpunami. Gdy spadną one na ziemię rozsiewają śmiercionośny niebieski dym, który zadaje obrażenia wszystkim wrogom na dużym terenie. Bardzo skuteczny, szczególnie przeciwko dużym grupom przeciwników i niektórym Bossom.

Robopon emblem.png

Robopon[]

Podczas wykonywania tego Trybu Herosa zaczyna on biec naprzód. Rozkręca on swoje ramiona i okłada rękawicami przeciwników, zadając seryjnie bardzo wysokie obrażenia. Atak ten jest bardzo efektywny na potężnych przeciwników, takich jak bossowie czy duże fortece. Niestety, szarżuje on dosyć powoli, więc warto najpierw podejść do przeciwnika, a dopiero później wejść w Tryb bohatera.

Mahopon emblem.png

Mahopon[]

Mahopon jako Heros w Trybie bohatera zrzuca meteoryty, które spadają na różne miejsca mapy na odległość nie większą niż długość ekranu od bohatera. Zdolność ta jest szczególnie przydatna podczas walki z dużymi fortyfikacjami (np. Brama Sokshi). Jednak w przypadku małych grup przeciwników Tryb bohatera nie będzie nawet w nich trafiać.

Patapon 3[]

Yarida bg.png

Yarida[]

Aktywacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Kombinacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Symbol: Yaripon emblem.png
Yarida podczas używania tej mocy uderza naładowanymi mocą włóczniami, które wybuchają po uderzeniu w ziemię. Wybuchy te mają duży zasięg.

Taterazay bg.png

Taterazay[]

Aktywacja: Icon CHAKA.pngIcon CHAKA.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Kombinacja: Icon CHAKA.pngIcon CHAKA.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Symbol: Tatepon emblem.png
Taterazay ma Tryb bohatera podobny do Tatepona, jednak jego magiczna tarcza jedynie ogranicza otrzymywane przez armię obrażenia, a nie zeruje ich.

Yumiyacha bg.png

Yumiyacha[]

Aktywacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Kombinacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Symbol: Yumipon emblem.png
Yumiyacha podczas trwania Trybu bohatera strzela swoimi rozgrzanymi do czerwoności strzałami w niebo. Strzały te następnie spadają i trafiają w duże grupy przeciwników.

Kibadda bg.png

Kibadda[]

Aktywacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon CHAKA.pngIcon CHAKA.png ~ Icon PON.pngIcon PON.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Kombinacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Symbol: Kibapon emblem.png
Kibadda w Trybie bohatera natrze na przeciwników w potężnej szarży, po czym szybko się wycofa. Atak zadaje duże obrażenia. Atak ten jest bardzo podobny do ataku w Trybie bohatera Kibapona.

Tondenga bg.png

Tondenga[]

Aktywacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Kombinacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Symbol: Dekapon emblem.png
Tondenga podczas trybu bohatera uderza z zamachem młotem lub halabardą, niszcząc wszystko, co spotka na swojej drodze.

Wondabarappa bg.png

Wondabarappa[]

Aktywacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Kombinacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Symbol: Megapon emblem.png
Wondabarappa wystrzeliwuje po trzy kule dźwiękowe w jednej salwie. Kule te odbijają się chaotycznie i lecą w losowe strony. Nie zadają one zbyt dużych obrażeń.

Piekron.png

Piekron[]

Aktywacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon CHAKA.pngIcon CHAKA.png
Kombinacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon CHAKA.pngIcon CHAKA.png
Symbol: Yaripon emblem.png
Piekron jako Tryb bohatera koncentruje energię, która później zwiększa atak całej naszej drużyny.

Destrobo bg.png

Destrobo[]

Aktywacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Kombinacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Symbol: Robopon emblem.png
Robopon macha rękami niszcząc wszystko rękawicami, jednak w przeciwieństwie do Robopona robi to z przerwami. Działa najefektywniej przeciwko budowlom.

Pingrek bg.png

Pingrek[]

Aktywacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon CHAKA.pngIcon CHAKA.png ~ Icon CHAKA.pngIcon CHAKA.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Kombinacja: Icon CHAKA.pngIcon CHAKA.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Symbol: Mahopon emblem.png
Pingrek tworzy magiczny lodowy zamek, który emituje energię i leczy pozostałych sojuszników.

Cannassault bg.png

Cannassault[]

Aktywacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon CHAKA.pngIcon CHAKA.png ~ Icon PON.pngIcon PON.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Kombinacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Symbol: Chakapon emblem.png
Cannassault podczas Trybu bohatera łączy możliwości halabardy i rydwanu. Wyjątkowo efektywny atak przy walce na małe odległości.

Guardira bg.png

Guardira[]

Aktywacja: Icon CHAKA.pngIcon CHAKA.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Kombinacja: Icon CHAKA.pngIcon CHAKA.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Symbol: Tatepon emblem.png
Guardira tworzy wielką tarczę, która ściąga na nią wszystkie ataki i znacznie zmniejsza otrzymywane obrażenia.

Alosson bg.png

Alosson[]

Aktywacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Kombinacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Symbol: Yumipon emblem.png

Tryb bohatera Alossona jest bardzo podobny do trybu bohatera Yumipona. Strzały stają się z czasem coraz większe, jednak są strzały niebieskie, a nie złote.

Pyokorider bg.png

Pyokorider[]

Aktywacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon CHAKA.pngIcon CHAKA.png ~ Icon PON.pngIcon PON.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Kombinacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Symbol: Kibapon emblem.png
Pyokorider tworzy swoją kopię, która najeżdża na przeciwnika, a sam bohater stoi bezpiecznie z tyłu.

Myamsar bg.png

Myamsar[]

Aktywacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon CHAKA.pngIcon CHAKA.png
Kombinacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon CHAKA.pngIcon CHAKA.png
Symbol: Dekapon emblem.png
Tryb Bohatera Myamsara powoduje zadanie najbliższemu wrogowi unikalny Efekt Statusu - wywrócenie, po czym skrytobójca biegnie z prędkością światła do ofiary i wydaje przeraźliwy mrauk.

Oohoroc bg.png

Oohoroc[]

Aktywacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Kombinacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Symbol: Mahopon emblem.png
Mahopon przywołuje meteoryty na ziemię, które bombardują całe pole bitwy i zadają wysokie obrażenia.

Wooyari bg.png

Wooyari[]

Aktywacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon CHAKA.pngIcon CHAKA.png ~ Icon PON.pngIcon PON.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Kombinacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Symbol: Yaripon emblem.png
Wooyari kręci swoją piką, napiera do przodu i odbija włócznie i strzały przeciwników. Długość piki sprawia, że można atakować z dalszego dystansu.

Bowmunk bg.png

Bowmunk[]

Aktywacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon CHAKA.pngIcon CHAKA.png ~ Icon DON.pngIcon DON.pngIcon CHAKA.pngIcon CHAKA.png
Kombinacja: Icon DON.pngIcon DON.pngIcon CHAKA.pngIcon CHAKA.png
Symbol: Robopon emblem.png
Bowmunk tworzy drzewo, dzięki którego energii są leczeni sojusznicy.

Jamsch bg.png

Jamsch[]

Aktywacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Kombinacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Symbol: Megapon emblem.png
Jamsch wystrzeliwuje trujące zarodniki, które są niesione przez wiatr. Usypiają i otruwają one wrogów.

Charibasa bg.png

Charibasa[]

Aktywacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Kombinacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Symbol: Yaripon emblem.png
Charibasa atakuje włóczniami przeciwników, którzy są daleko od nas lub rozjeżdża kołami rydwanu pobliskich przeciwników.

Grenburr bg.png

Grenburr[]

Aktywacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Kombinacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Symbol: Tatepon emblem.png
Grenburr wyskakuje wysoko i spada na przeciwników zadając wielkie obrażenia swoim równie wielkim mieczem.

Cannogabang bg.png

Cannogabang[]

Aktywacja: Icon PON.pngIcon PON.pngIcon CHAKA.pngIcon CHAKA.png ~ Icon PON.pngIcon PON.pngIcon PATA.pngIcon PON.png
Kombinacja: BRAK
Symbol: Charipon emblem.png
Tryb bohatera Cannogabanga zależy od broni, której używa.
Armata: Wystrzał wielkiej kuli, która przenika przez przeciwników.
Garłacz: Wystrzał wielu ognistych odłamków, zadających obrażenia na wielkim terenie.
Laser: Wystrzał wielkiego strumienia światła.

Advertisement