FANDOM


Tryb bohatera jest to specjalna umiejętność, możliwa do używania jedynie przez bohaterów. Można jej użyć jedynie podczas trwania Szału.

Opis Edytuj

Tryb bohatera widziany jest jedynie w Patapon 2 i Patapon 3, ponieważ tylko w tych grach są bohaterowie. Działanie trybu bohatera może być różne w zależności od klasy i broni bohatera. Może on mieć charakter atakujący, obronny lub wspomagający sojuszników.

Działanie trybu bohatera różni się też między grami i poziomami trudności:

Patapon 2 Edytuj

Bohater może wejść w Tryb bohatera, gdy podczas szału zostanie zagrany w idealny sposób jeden z rytmów przypisanych do bohatera na poziomie Łatwym i Normalnym lub trzy idealne rytmy (niekoniecznie trzy z rzędu) na poziomie Trudnym. Dodatkowo tolerancja na niedokładne zagranie rytmu jest tym mniejsza im wyższy jest poziom trudności.

Tryb bohatera kończy się po dwukrotnym niedokładnym zagraniu rytmu albo użyciu rytmu PataPata (poziom Normalny i Trudny) lub jednokrotnym (poziom Łatwy). Jednak Tryb bohatera musi trwać minimum 2 rytmy, nawet jeśli wcześniej stracimy szał.

W Paraget Tryb bohatera działa zawsze tak, jak na poziomie trudności Normalnym.

Patapon 3 Edytuj

Każdy bohater ma przypisany konkretny rytm lub dwa rytmy zagrane po sobie, które powodują jego wejście w tryb bohatera. Rytm ten (lub ostatni z dwóch rytmów) muszą być zagrane w idealny sposób podczas trwania szału.

Tryb bohatera kończy się natychmiast po utracie szału lub zagraniem innego rytmu niż ten, który pozwala podtrzymać Tryb bohatera. Może też zakończyć się po dwukrotnym niedokładnym zagraniu rytmu lub użyciu rytmu PataPata.

Lista Trybów bohatera Edytuj

Dokładny przebieg trybu bohatera zależy od jego klasy

Patapon 2 Edytuj

Yaripon emblem

Yaripon Edytuj

Yaripon podczas Trybu bohatera rzuca włócznią pod kątem w górę. Włócznia zaczyna świecić na zielono, a następnie spada w dół i przy spotkaniu z ziemią lub jednym z przeciwników wybucha zielonym gazem zadającym dodatkowe obrażenia na dużym terenie.

Tatepon emblem

Tatepon Edytuj

Podczas trwania Trybu bohatera, Heros Tatepon nie atakuje, tylko wyciąga swoją tarczę do przodu. Tarcza ta ma wtedy magiczną zdolność do obrony całej armii od jakichkolwiek obrażeń lub efektów statusu. Nie chroni ona jednak od zostania zjedzonym przez Bossów.

Yumipon emblem

Yumipon Edytuj

Yumipon w Trybie bohatera strzela złotymi strzałami, które zadają zwiększone obrażenia oraz przenikają przez przeszkody, przez co mogą trafić więcej przeciwników za jednym razem. Im dłużej trwa Tryb bohatera, tym strzały stają się większe i zadają wyższe obrażenia.

Kibapon emblem

Kibapon Edytuj

Kibapon, po chwilowym przygotowaniu (jak przy rytmie PonChaka), zaczyna szarżować przed siebie na przeciwników. Podczas szarży wytwarza falę uderzeniową w postaci piorunów, które zbiegają się przed końcówką jego broni. Atak ten zadaje w krótkim czasie wysokie obrażenia, jednak Heros jest wtedy także bardzo narażony na otrzymanie obrażeń.

Dekapon emblem

Dekapon Edytuj

W trybie bohatera Dekapon kręci swoim młotem dokoła siebie i naciera na wrogą armię, powodując duże odrzucenie oraz zachwianie. Jest to jeden z najbardziej niszczycielskich ataków Pataponów. Dzięki temu Dekapon jest jednym z najbardziej niebezpiecznych bohaterów w Patapon 2.

Megapon emblem

Megapon Edytuj

Heros Megapon podczas trybu bohatera atakuje w sposób bardzo podobny do tego jak atakuje zwykły Megapon bez szału, jednak zadawane przezeń obrażenia są o wiele większe. Bardzo ważne jest, aby podczas ataku sprzyjał nam wiatr, gdyż inaczej zasięg ataku będzie niewielki. Warto w tym celu używać cudu wiatru lub burzy.

Toripon emblem

Toripon Edytuj

Podczas Trybu Bohatera Toripon podlatuje do przeciwników, robi obrót, rzucając w tym czasie trzema naładowanymi energią harpunami. Gdy spadną one na ziemię rozsiewają śmiercionośny niebieski dym, który zadaje obrażenia wszystkim wrogom na dużym terenie. Bardzo skuteczny, szczególnie przeciwko dużym grupom przeciwników i niektórym Bossom.

Robopon emblem

Robopon Edytuj

Podczas wykonywania tego Trybu Herosa zaczyna on biec naprzód. Rozkręca on swoje ramiona i okłada rękawicami przeciwników, zadając seryjnie bardzo wysokie obrażenia. Atak ten jest bardzo efektywny na potężnych przeciwników, takich jak bossowie czy duże fortece. Niestety, szarżuje on dosyć powoli, więc warto najpierw podejść do przeciwnika, a dopiero później wejść w Tryb bohatera.

Mahopon emblem

Mahopon Edytuj

Mahopon jako Heros w Trybie bohatera zrzuca meteoryty, które spadają na różne miejsca mapy na odległość nie większą niż długość ekranu od bohatera. Zdolność ta jest szczególnie przydatna podczas walki z dużymi fortyfikacjami (np. Brama Sokshi). Jednak w przypadku małych grup przeciwników Tryb bohatera nie będzie nawet w nich trafiać.

Patapon 3 Edytuj

Yarida bg

Yarida Edytuj

Aktywacja: Icon PONIcon PONIcon PATAIcon PON
Kombinacja: Icon PONIcon PONIcon PATAIcon PON
Symbol: Yaripon emblem
Yarida podczas używania tej mocy uderza naładowanymi mocą włóczniami, które wybuchają po uderzeniu w ziemię. Wybuchy te mają duży zasięg.

Taterazay bg

Taterazay Edytuj

Aktywacja: Icon CHAKAIcon CHAKAIcon PATAIcon PON
Kombinacja: Icon CHAKAIcon CHAKAIcon PATAIcon PON
Symbol: Tatepon emblem
Taterazay ma Tryb bohatera podobny do Tatepona, jednak jego magiczna tarcza jedynie ogranicza otrzymywane przez armię obrażenia, a nie zeruje ich.

Yumiyacha bg

Yumiyacha Edytuj

Aktywacja: Icon PONIcon PONIcon PATAIcon PON
Kombinacja: Icon PONIcon PONIcon PATAIcon PON
Symbol: Yumipon emblem
Yumiyacha podczas trwania Trybu bohatera strzela swoimi rozgrzanymi do czerwoności strzałami w niebo. Strzały te następnie spadają i trafiają w duże grupy przeciwników.

Kibadda bg

Kibadda Edytuj

Aktywacja: Icon PONIcon PONIcon CHAKAIcon CHAKA ~ Icon PONIcon PONIcon PATAIcon PON
Kombinacja: Icon PONIcon PONIcon PATAIcon PON
Symbol: Kibapon emblem
Kibadda w Trybie bohatera natrze na przeciwników w potężnej szarży, po czym szybko się wycofa. Atak zadaje duże obrażenia. Atak ten jest bardzo podobny do ataku w Trybie bohatera Kibapona.

Tondenga bg

Tondenga Edytuj

Aktywacja: Icon PONIcon PONIcon PATAIcon PON
Kombinacja: Icon PONIcon PONIcon PATAIcon PON
Symbol: Dekapon emblem
Tondenga podczas trybu bohatera uderza z zamachem młotem lub halabardą, niszcząc wszystko, co spotka na swojej drodze.

Wondabarappa bg

Wondabarappa Edytuj

Aktywacja: Icon PONIcon PONIcon PATAIcon PON
Kombinacja: Icon PONIcon PONIcon PATAIcon PON
Symbol: Megapon emblem
Wondabarappa wystrzeliwuje po trzy kule dźwiękowe w jednej salwie. Kule te odbijają się chaotycznie i lecą w losowe strony. Nie zadają one zbyt dużych obrażeń.

Piekron

Piekron Edytuj

Aktywacja: Icon PONIcon PONIcon CHAKAIcon CHAKA
Kombinacja: Icon PONIcon PONIcon CHAKAIcon CHAKA
Symbol: Yaripon emblem
Piekron jako Tryb bohatera koncentruje energię, która później zwiększa atak całej naszej drużyny.

Destrobo bg

Destrobo Edytuj

Aktywacja: Icon PONIcon PONIcon PATAIcon PON
Kombinacja: Icon PONIcon PONIcon PATAIcon PON
Symbol: Robopon emblem
Robopon macha rękami niszcząc wszystko rękawicami, jednak w przeciwieństwie do Robopona robi to z przerwami. Działa najefektywniej przeciwko budowlom.

Pingrek bg

Pingrek Edytuj

Aktywacja: Icon PONIcon PONIcon CHAKAIcon CHAKA ~ Icon CHAKAIcon CHAKAIcon PATAIcon PON
Kombinacja: Icon CHAKAIcon CHAKAIcon PATAIcon PON
Symbol: Mahopon emblem
Pingrek tworzy magiczny lodowy zamek, który emituje energię i leczy pozostałych sojuszników.

Cannassault bg

Cannassault Edytuj

Aktywacja: Icon PONIcon PONIcon CHAKAIcon CHAKA ~ Icon PONIcon PONIcon PATAIcon PON
Kombinacja: Icon PONIcon PONIcon PATAIcon PON
Symbol: Chakapon emblem
Cannassault podczas Trybu bohatera łączy możliwości halabardy i rydwanu. Wyjątkowo efektywny atak przy walce na małe odległości.

Guardira bg

Guardira Edytuj

Aktywacja: Icon CHAKAIcon CHAKAIcon PATAIcon PON
Kombinacja: Icon CHAKAIcon CHAKAIcon PATAIcon PON
Symbol: Tatepon emblem
Guardira tworzy wielką tarczę, która ściąga na nią wszystkie ataki i znacznie zmniejsza otrzymywane obrażenia.

Alosson bg

Alosson Edytuj

Aktywacja: Icon PONIcon PONIcon PATAIcon PON
Kombinacja: Icon PONIcon PONIcon PATAIcon PON
Symbol: Yumipon emblem

Tryb bohatera Alossona jest bardzo podobny do trybu bohatera Yumipona. Strzały stają się z czasem coraz większe, jednak są strzały niebieskie, a nie złote.
Pyokorider bg

Pyokorider Edytuj

Aktywacja: Icon PONIcon PONIcon CHAKAIcon CHAKA ~ Icon PONIcon PONIcon PATAIcon PON
Kombinacja: Icon PONIcon PONIcon PATAIcon PON
Symbol: Kibapon emblem
Pyokorider tworzy swoją kopię, która najeżdża na przeciwnika, a sam bohater stoi bezpiecznie z tyłu.

Myamsar bg

Myamsar Edytuj

Aktywacja: Icon PONIcon PONIcon CHAKAIcon CHAKA
Kombinacja: Icon PONIcon PONIcon CHAKAIcon CHAKA
Symbol: Dekapon emblem
Tryb Bohatera Myamsara powoduje zadanie najbliższemu wrogowi unikalny Efekt Statusu - wywrócenie, po czym skrytobójca biegnie z prędkością światła do ofiary i wydaje przeraźliwy mrauk.

Oohoroc bg

Oohoroc Edytuj

Aktywacja: Icon PONIcon PONIcon PATAIcon PON
Kombinacja: Icon PONIcon PONIcon PATAIcon PON
Symbol: Mahopon emblem
Mahopon przywołuje meteoryty na ziemię, które bombardują całe pole bitwy i zadają wysokie obrażenia.

Wooyari bg

Wooyari Edytuj

Aktywacja: Icon PONIcon PONIcon CHAKAIcon CHAKA ~ Icon PONIcon PONIcon PATAIcon PON
Kombinacja: Icon PONIcon PONIcon PATAIcon PON
Symbol: Yaripon emblem
Wooyari kręci swoją piką, napiera do przodu i odbija włócznie i strzały przeciwników. Długość piki sprawia, że można atakować z dalszego dystansu.

Bowmunk bg

Bowmunk Edytuj

Aktywacja: Icon PONIcon PONIcon CHAKAIcon CHAKA ~ Icon DONIcon DONIcon CHAKAIcon CHAKA
Kombinacja: Icon DONIcon DONIcon CHAKAIcon CHAKA
Symbol: Robopon emblem
Bowmunk tworzy drzewo, dzięki którego energii są leczeni sojusznicy.

Jamsch bg

Jamsch Edytuj

Aktywacja: Icon PONIcon PONIcon PATAIcon PON
Kombinacja: Icon PONIcon PONIcon PATAIcon PON
Symbol: Megapon emblem
Jamsch wystrzeliwuje trujące zarodniki, które są niesione przez wiatr. Usypiają i otruwają one wrogów.

Charibasa bg

Charibasa Edytuj

Aktywacja: Icon PONIcon PONIcon PATAIcon PON
Kombinacja: Icon PONIcon PONIcon PATAIcon PON
Symbol: Yaripon emblem
Charibasa atakuje włóczniami przeciwników, którzy są daleko od nas lub rozjeżdża kołami rydwanu pobliskich przeciwników.

Grenburr bg

Grenburr Edytuj

Aktywacja: Icon PONIcon PONIcon PATAIcon PON
Kombinacja: Icon PONIcon PONIcon PATAIcon PON
Symbol: Tatepon emblem
Grenburr wyskakuje wysoko i spada na przeciwników zadając wielkie obrażenia swoim równie wielkim mieczem.

Cannogabang bg

Cannogabang Edytuj

Aktywacja: Icon PONIcon PONIcon CHAKAIcon CHAKA ~ Icon PONIcon PONIcon PATAIcon PON
Kombinacja: BRAK
Symbol: Charipon emblem
Tryb bohatera Cannogabanga zależy od broni, której używa.
Armata: Wystrzał wielkiej kuli, która przenika przez przeciwników.
Garłacz: Wystrzał wielu ognistych odłamków, zadających obrażenia na wielkim terenie.
Laser: Wystrzał wielkiego strumienia światła.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.